Despre proiect

 “Nonformal se poate” este modalitatea prin care Asociația Se Poate si Asociația Umanista Romana pot formula și promova propuneri alternative la politicile publice existente în domeniul educației non-formale cu accent pe dezvoltarea competențelor transversale, în vederea inserției sustenabile și eficiente a tinerilor pe piața muncii.
 Educația non-formală promovată cele două asociații prin acest proiect este forma de educație organizată ce se poate realiza în orice tip de spațiu (în săli sau în aer liber), potrivit obiectivelor de învățare. În educația non-formală sunt folosite metode și instrumente specifice pentru o varietate mare de grupuri: copii, tineri, studenți, adulți din diverse domenii: ONG, sectorul privat și sectorul administrativ. Caracteristicile de bază ale acestui tip de educație:
 - Se bazează pe nevoile de învățare ale participanților; - Este accesibilă și deschisă pentru toată lumea; - Are obiective educaționale specifice și dezvoltă competențe; - Este participatorie, centrată pe participant și pe procesul de învățare; - Este bazată pe experiența participanților;
 - Participarea este voluntară; - Pune accent pe autoevaluare.
  Obiectivul proiectului se va realiza cu implicarea ONG-urilor si partenerilor sociali în etape de consultare, dezbatere si promovare a propunerii alternative. Se estimează că 56 de ONG-uri și parteneri sociali vor fi implicați în proiect în perioada iulie 2018 – octombrie 2019, în 8 regiuni la nivel național.
 Se urmărește creșterea capacității ONG-urilor de a participa la elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice în domeniul educației non-formale. Se va contribui la dezvoltarea unor sisteme și standarde comune și eficiente de consultare în administrația publică, respectiv îmbunătățirea proceselor decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri.
Proiectul va contribui la creșterea atractivității ofertelor de educație non-formală ale unităților de învățământ, centrelor de tineret, Caselor de Cultura ale Studenților, organizațiilor neguvernamentale de (și) pentru tineret

Contact

Asociația Se Poate

Calea Șerban Vodă nr. 28

București, Sector 4

Email: contact@asociatiasepoate.ro

Tel: +40 769 836 138

Websitewww.asociatiasepoate.com