1.Introducere

 Acest material este realizat în cadrul proiectului

și se dorește să devină un instrument util și practic pentru organizațiilor neguvernamentale interesate să monitorizeze sau să dezvolte politici publice în domeniul tineretului.

Proiectul își propune să promoveze o politică publică alternativă care vizează dezvoltarea competențelor transversale necesare intrării pe piața muncii a tinerilor și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Acest proiect (și implicit, acest toolkit) a apărut prin identificarea unei nevoie reale a a dezvolta competențe și a crește participarea organizațiilor și partenerilor sociali în procesele de consultare și de elaborare de politici publice în domeniul tineretului, în special a celor mici si mijlocii, de tip grass-root, care cunosc cel mai bine problemele și nevoile punctuale ale tinerilor și au capacitatea de contribui la dezvoltarea competențelor transversale ale acestora.

Principalele cauze identificate în acest proiect datorită cărora acest organizații nu sunt foarte prezente în monitorizarea, contribuția și elaborarea de politici publice sunt:

       lipsa cunoașterii mecanismelor de participare, respectiv a procesului de fundamentare a  politicilor publice ceea ce duce la necesitatea instruirii și formarii acestora în domeniul elaborării politicilor publice

       asumarea de către organizații/autorități a unor poziții antagoniste ceea ce ar putea fi estompat prin participarea reprezentanților organizațiilor/autorităților la toate consultările organizate prin proiect încă din primele stadii ale acestora

       lipsa cunoștințelor necesare fundamentării propunerilor de politică publică (analiza de impact/costuri etc) și capacitate redusă de a extrapola propuneri alternative pornind de la experiența acumulată de organizații, nevoie care ar putea fi abordată prin formarea în domeniul elaborării politicilor publice și participarea la consultări

       costuri prea ridicate aferente participării la consultări (resurse umane, timp, financiare) ceea ce ar putea fi soluționat prin organizarea și de consultări on-line;

       satisfacție scăzută a participanților la consultări – „nu merita efortul” – contribuțiile participanților nu sunt suficient valorizate, nu se asigura feedback cee ce duce la o eficiență scăzută a proceselor consultative.

Proiectul va contribui la atingerea rezultatelor R10 si R11 ale POCA, în acord cu prevederile SCAP 2014- 2020 care își propune să crească dimensiunea participativă a sectorului ONG și a celorlalți parteneri sociali relevanți, după cum urmează:

       R10: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern

       R11: Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate.

Prin rezultatele sale proiectul va contribui la:

       intensificarea dialogului social (56 de ONG/parteneri sociali implicați în elaborarea propunerii publice alternative),

       promovarea principiului subsidiarității (56 organizații realizează activități de informare și sensibilizare),

       utilizarea eficientă a resurselor (prin propunerea unui mecanism de finanțare public-privată a activităților prevazute de politica publică alternativă propusă)

       creșterea rolului parteneriatului public-privat în implementarea politicilor naționale.

Abordarea puternic participativă și subsidiară a proiectului stă la baza caracterului său inovator, accentul fiind pus pe colaborarea public-privată.

Proiectul este coordonat de Asociația Se Poate și este dezvoltat în parteneriat cu Asociația Umanistă Română.

 

Asociația Se Poate are o largă experiență în desfășurarea activităților de tineret și al învățării non-formale, dobândită în cadrul proiectelor Erasmus+ derulate. Aceasta își propune sa se ocupe de protejarea mediului înconjurător, prin încurajarea reciclării și plantarea de copaci și propune să contribuie la conservarea patrimoniului cultural natural al satelor din România.

Prin statutul sau organizația își propune să monitorizeze activitatea aleșilor României în Parlamentul European și un dialog continuu cu reprezentanții sferei politice în promovarea dezvoltării activităților pentru tineri. Asociația este activă în domeniul politicilor publice fiind înregistrată în repertoarul ONG al Camerei Deputaților și participând activ la consultările realizate http://www.cdep.ro/informatii_publice/ong.chest_aprobate?f_idc=3385.

Pe lângă resursele umane interne, voluntari pi angajați ce vor fi parte a grupului țintă al proiectului, Asociația Se poate are o rețea de colaboratori la nivel național, formată din asociații și fundații cu rol în educație și activități de tineret. Asociația este membra a Federației VOLUM, ce grupează 43 de organizații neguvernamentale membre și o instituție publică asociată, din 18 județe ale țării, cu peste 13.000 de voluntari în activitățile pe care le desfășoară.

 

 

 

 

 

Asociația Umanistă Română are o vastă experiență în domeniul desfășurării activităților de tineret la nivel național și internațional, beneficiind de un număr de peste 20 voluntari la nivelul Regiunilor BI, NE și NV. Conform statutului organizația își propune să realizeze campanii de advocacy asupra mediului politic pentru promovarea valorilor asociației.

Asociația este membră a unor rețele europene și internaționale active în domeniul educației tinerilor, cu focus pe educația non-formala și științifică (European Humanist Federation si International Humanist Ethical Union), beneficiind de experiența și know how-ul internațional al membrilor acestora.

Organizația a participat la întâlniri și consultări la nivel european și internațional în domeniul politicilor de tineret, ultima dintre acestea desfășurându-se în martie 2016 la Bruxelles. Prin resursele umane proprii organizația are expertiza în domeniul formării și derulării de campanii de informare și sensibilizare pe diferite teme, cu implicarea unor categorii de public variante.

Prin activitățile sale asociația își propune să promoveze o educație modernă de natură să stimuleze autonomia de gândire a copiilor și tinerilor și un cadru politic democratic. Asociația urmărește promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării și protejarea mediului. Organizația derulează campanii de informare și conștientizare ce promovează cultura umanistă și drepturile omului.

 

Contact

Asociația Se Poate

Calea Șerban Vodă nr. 28

București, Sector 4

Email: contact@asociatiasepoate.ro

Tel: +40 769 836 138

Websitewww.asociatiasepoate.com