5.Metode de consultare și participarea publică

Principalele metode descrise în acest material folosite în special în activități pentru culegere de date, analiză de nevoie sau consultare sunt: Appreciative Inquiry, biblioteca vie, Barcamp, cafeneau publică, dezbaterile, expoziția vie, Future Search, NeConferință (Unconference), Open Space Technology (tehnologia spațiului deschis), PhotoVoice, teatru forum.

Mai jos, o scurta descrierea a acestora. O parte pun foarte mult accent pe implicare activă, altele pe reflecție sau proiecție însă toate sunt abordate din prisma învățării experiențiale (care presupune un proces în patru etape în care treci experimentare, reflecție, proiecție și practică) și activează toate stilurile de învățare (fie că sunt definite ca activ, reflexiv, teoretic, pragmatic fie ca vizual, auditiv sau kinestezic). În procesele de consultare și elaborarea de politici publice sau facilitare se folosesc de obicei un mix cu activități din aceste metode. 

 

 

8.jpg

foto credit pixbay.com

 

Descriere metode folosite sunt (unele denumiri sunt doar în engleză întrucât nu au un corespondent în limba română care să surprindă corect conceptul):

Appreciative Inquiry – metodă care are ca scop dezvoltarea unui sistem, organizație sau comunitate prin o serie de întrebări care urmăresc abilități de înțelegere, anticipare și întărire a potențialului acestora de o manieră pozitivă precum și prin angajarea resurselor, energiilor și oamenilor din acest sistem. În urma unei reflecții aprofundate reiese un plan de acțiune structurat.

Biblioteca Vie - proces construit pentru a sparge stereotipurile și a diminua discriminarea prin punerea publicului față în față cu persoane "cărți vii "care sunt reprezentative pentru acele stereotipuri (ex. gay, romi, polițiști etc). "Cărție" pot fi împrumutate ca într-o bibliotecă publică pentru o perioadă limitată cu scopul de a descoperi omul din spatele coperții.

Barcamp – un tip particular de NeConferință (vezi mai jos) cu ateliere deschise propuse de participanți pentru care încep pregătirile în avans prin intermediul noilor tehnologii de comunicare.

Cafeneau publică (World Coffee) – discuție structurată care se bazează pe inteligența colectivă a grupului în care participanții discută teme variate după care se mută de la o masă la alte în funcție de interes și nevoie. La finalul procesului informația relevante este colectată de către grup.

Dezbateri – discuție strucutrate între două echipe care susțin pro sau contra un subiect. Există mai multe formaturi de dezbateri în care numărul de membri și dinamica din echipe diferă, dar întotdeauna există o serie de reguli care trebuie urmate, discursuri alternative ale echipelor și un focus pe argumentare.

Expoziția vie - o expoziție în spații publice (de obicei pe stradă, în piață, parcuri sau alte spații deschise) în care exponatele sunt reprezentate de oameni care transmit un mesaje către cetățenii din zonă. Cei din urmă sunt implicați în conversații și/sau li se oferă mesaje creative, uneori pot decide să devină la rândul lor exponate.

Future search – de obicei un eveniment de planificare strategică de trei zile care are scopul de a găsi soluții prin cooperare la situații complexe, inclusiv din cele care conțin un grad mare de incertitudine și/sau conflict. De obicei are cinci etape precum Trecutul, Prezentul, Viitorul, Elementele Comune și Planul de Acțiune iar scopul este acela de a găsi o soluție care responsabilizează persoanele implicate în a face propuneri și a își asuma îndeplinirea lor.

NeConferință (Unconference) – eveniment cu o structură relaxată care se concentrează pe schimbul efectiv de informații și idei între participanți. Este o variație a OST (open space technology, vezi mai jos) iar temele sunt propuse de către participanți. Sunt extrem de eficiente atunci când participanții dețin un nivel larg de cunoștințe și experiză în ceea ce privește tema aleasă.

Open Space Technology (tehnologia spațiului deschis) - un eveniment în care participanții se auto-organizează asumându-și atât roluri de facilitatori/moderatori sau de simpli contributori la conversații. În cadrul unei teme prestabilite, oricine poate propune o temă pe care să o dezvolte într-un spațiu și interval de timp. Temele sunt discutate în paralel iar participanților li se permite să meargă de la temă la alte în funcție de interesul și capacitatea lor de a contribui.

PhotoVoice – metodă vizuală care permite transmiterea unor mesaje puternice cu privire o problemele unei comunități prin realizarea de fotografii și asocierea unui scurt text revelatoriu. Procesul este facilitate iar la final se organizează un vernisaj//expoziție. Este foarte eficientă în special atunci când se lucrează cu persoane care au dificulțăți în a se exprima în public (exemplu persoane din categorii defavorizate) și le dă posibilitatea de a avea o voce puternică printr-un mesaj vizual.

Teatru forum - metodă performativă în care amatori creează și joacă o piesă scurtă în câteva acte care surprind un act de opresiune. Facilitatorul (care se numește joker) ghidează spectatorii astfel încât aceștia să devină spectACTORI în momentul în care piesa se reia și sunt invitați să intervină pentru a găsi o soluție la problema expusă. Intervenția poate fi exclusiv prin înlocuirea unui personaj iar soluția propusă poate fi acceptată sau nu de către public care se transforma într-un forum de decizie. Ideea principală este aceea de a sparge cercul opresiunii în care cel opresat devine mai devreme sau mai târziu opresor pentru alte persoane. Teatru forum face parte din Teatrul celor Opresați prin care a fost dezvoltată o alta metodă numită Teatru Legislativ cu care Augusto Boal, inițiatorul acestei categorii de teatru, și oamenii din comunitate au schimbat câteva legi în anii ‘70 în Brazilia.

Contact

Asociația Se Poate

Calea Șerban Vodă nr. 28

București, Sector 4

Email: contact@asociatiasepoate.ro

Tel: +40 769 836 138

Websitewww.asociatiasepoate.com