2.Tinerii și participarea în comunitate

Participarea tinerilor este un concept foarte larg care suportă o varietate foarte mare de practici, abordări și teorii.

Organizațiile de tineret, autoritățile local și lucrătorii de tineret abordează acest aspect din unghiuri diferite și plecând de la interesele diferite pe care fiecare le au atunci când este vorba de implicarea tinerilor.

Motivația poate fi, de asemenea, foarte diferită: în anumite domenii nevoia de participare poate fi dată de contextul și schimbările sociale, și nevoile comunității, în timp ce în alte contexte acest lucru poate fi dat de dezvoltarea personală sau, de ce nu, chiar de motivația de a se poziționa politic.

 

foto credit pixbay.com

În paginile de mai jos vom încerca să abordăm aceste unghiuri astfel încât să înțelegem importanța participării tinerilor, dar și unde aceasta se transformă în cadrul mai abstract al politicilor.

 

2.1 Principii de participare ale tinerilor

 

Marc Jans și Kurt De Backer[1]  au dezvoltat un model de participare a tinerilor numit 3C sau triunghiul participării care pleacă de la prezumția că participarea se bazează pe:

 

credit grafică: Manualul Have your say

provocare (challenge), implicând teme relevante, legate de realitatea cotidiană a tinerilor și care ar trebui să îi stimuleze și co-intereseze;

capacitare (capacity) plecând de la resursele și capacitatea tinerilor de a se implica în proces precum și de la faptul că abilitățile necesare există sau pot fi dezvoltate în timp

conectare/conexiuni (connection) prin conectarea tinerilor la oameni, comunitate, idei sau idealuri conștientizând pe de o parte faptul că nu sunt singuri, iar pe de altă parte că au surse de inspirație cu care se pot identifica sau grupuri/organizații în care contează și pot obține sprijinul necesar.

 

2.2 Caracteristici pentru o participare eficientă a tinerilor

 

În afara celor trei principii de mai sus, din experiența lucrătorilor de tineret rezultă că o participare a tinerilor relevantă ar trebui să fie:

 

accesibilă fără discriminare tuturor tinerilor indiferent de mediu de proveniență, naționalitate, religie etc

voluntară, fără a deveni obligatorie și respectând dreptul tinerilor de a decide dacă participa sau nu

relevantă pentru nevoile tinerilor, stimulându-i pe aceștia să se implice în aspectele care îi vizează în mod direct, să caute soluții la probleme prin o schimbare pozitivă, să capete noi competențe sau să își urmărească interesele și pasiunile, în felul acesta asumându-și responsabilitatea pentru ei înșiși și pentru comunitățile lor

valoroasă și fiecare să simtă că își aduce contribuția (chiar dacă aceasta este limitată)

benefică pentru toți actorii implicați, fie că sunt tineri, adulți, organizații sau comunități, urmărind astfel schimbări pozitive atât în plan personal cât și la nivel organizațional sau social  cial to all the actors involved

diversificată, oferind mai multe modele de intervenție și forme de implicare astfel încât aceștia să poate alege cea mai releventă și interesantă pentru ei

susținută de resurse,  precum resurse umane, timp, finanțare, know-how etc, în caz contrar implicare devenind limitată, chiar imposibilă

- bazate pe un parteneriat real cu adulții, prin comunicarea așteptărilor și temerilor, negocierea rolurilor, împărțirea responsabilităților și a puterii în funcție de capacitate și nevoi

transparentă, toți cei implicați fiind conștienți de scopul, limitele procesului și înțelegerea tipului de influență pe care cei împlicați îl au, ce pot schimba și ce nu

ancorată în principii de politică publică nu doar o tehnică sau formă de implicare, având fațete și niveluri diferite și fiind prezentă transversal în diferitele politici și strategii organizaționale și comunitare

agreabilă, prin faptul că aduce satisfacție și plăcerea de a fi implicat


 foto credit pixbay.com 

2.3 Scara participării publice a tinerilor

 

Roger Hart a propus acest model sub forma unei scări a participării în care fiecare treaptă ilustrează diferitele grade de implicare în funcție de responsabilitățile asumate, situația locală, resursele necesare și deținute, nevoi efective și nivel de experiență.

 

Cele opt trepte definite de Hart sunt următoarele.

 

1. Manipularea

Tinerii sunt invitați în process/proiect fac sau spun ceea ce le sugerează adulţii, fără a înţelege cu adevărat problemele, SAU tinerii sunt întrebaţi ce gândesc şi adulţii folosesc o parte din idei, dar nu le spun ce influenţă au asupra deciziilor finale. Alții folosesc idea de tineri în scopuri care nu sunte ale tinerilor.

2. Tinerii ca elemente de decor

Tinerii participă la un proces, dar nu înţeleg cu adevărat problemele. Sunt folosiți și puși într-o poziție vizibilă, dar doar pentru imagine.

3. Tokenismul (aparenţă a practicilor inclusive)

Tinerii sunt invitaţi să îşi spună părerea referitor la o anumită problemă, dar participare este mai degrabă iluzorie, opţiunile lor de a exprima  aceste păreri fiind  limitate şi ideile pe care le pot exprima sunt restricţionate.

4. Desemnați și informaţi

Adulţii controlează procesul/ proiectul, tinerii înţeleg aspecte din proiect şi ştiu cine a decis ca ei să fie implicaţi şi de ce, rolul lor fiind unul clar dar minor. Adulţii le respectă părerile.

5. Consultaţi şi informaţi

Proiectul este dezvoltat şi coordonat de adulţi, dar tinerii sunt întrebați cu privire la modul de desfășurare al procesului. Ei înţeleg în întregime procesele şi părerile lor sunt luate în în considerare și integrate, deși decizia finală nu le aparține.

6. Adulţii iniţiază, decizia se ia în comun cu tinerii

Ideea iniţială aparţine adulţilor, dar tinerii sunt implicaţi în fiecare etapă de planificare şi implementare. Părerile lor nu numai că sunt luate în considerare, ci sunt implicaţi şi în luarea deciziilor ca parteneri egali.

7. Tinerii iniţiază şi coordonează

Ideea iniţială aparţine tinerilor şi ei decid cum să se deruleze proiectul. Adulţii stau la dispoziţia tinerilor, dar nu preiau controlul.

8. Tinerii iniţiază, decizia se ia în comun cu adulţii

Tinerii vin cu ideile, întocmesc proiectul şi invită adulţii să li se alăture în luarea deciziilor.


Primele trei etape sunt considerate a fi mai degrabă de tip nonparticipativ.

Procesul de dezvoltare și implicare în politici publice care vizează tinerii se desfășoară începând cu cea de a 6a treaptă.

Acest model poate fi foarte util practicienilor și celor care lucrează efectiv cu tinerii, oferind o structură la care se pot raporta atunci când vor să analizeze cât de participative sunt anumite proiecte sau inițiative în comunitățile lor.  Cu toate aceste trebuie să înțelegem faptul că uneori este dificil să punem procesele în etape foarte precis întrucât ele depind de factori precum cât de implicați sunt în mod normal tinerii în comunitate, de starea de fapt efectivă, gradul de complexitate al problemei  care sunt nevoile tinerilor sau ce experiență dețin aceștia și lucrătorii de tineret care îi susțin.

 

2.4 Forme ale participării publice

 

-     voluntariat

-     diferite forme de învățare nonformală

-     educație de la egal la egal

-     implicare în cluburi/organizații de tineret

-     consilii de tineret, parlamente ale tinerilor, consilii consultative

-     sisteme de co-management

-     consultări

-     campanii

-     afiliere la partide politice, sindicate etc

-     participare la alegeri (ca alegător sau candidat)

 

 

foto credit pixbay.com

O întrebare foarte relevantă legate de participare ar fi… participare în ce anume? Organizația Națiunilor Unite (The United Nations Youth Agenda, Empowering youth for development and peace) face distincție între patru tipuri de participare a tinerilor descrise mai jos:

  1. Participare economică - relevantă pentru angajabilitate și muncă în general, dezvoltare economică, crearea unei situații economice stabile în societate
  2. Participare politică - relaționată la autorități și guverne, politici publice, exercitarea drepturilor democratice și de reprezentare
  3. Participare socială - legată de implicarea în viata comunității locale și adresându-se provocărilor și problemelor generate sau care sunt cauză a interacțiunilor la nivel local
  4. Participare culturală - relevantă pentru toate formele de exprimare culturală și artistică (arte vizuale, teatru, muzică, film, dans, etc)

 

2.5 Cadrul DMSOS (Drepturi, Mijloace, Spațiu, Oportunități și Sprijin) de implicare a tinerilor

 

Cadrul DMSOS (Drepturi, Mijloace, Spațiu, Oportunități și Sprijin) sau RMSOS (Right, Means, Space, Opportunity and Support)  este parte din cadrul cartei europene a participării tinerilor la nivel local și regional se bazează pe faptul că o participare reală se bazează pe cele cinci elemente detaliate mai jos.

 

 

DREPTURI

Tinerii au implicit dreptul de a se implica și participa în comunitate. Este unul dintre drepturile omului sau ale cetățeanului. În anumite cazuri (fără a fi obligatoriu) există și documente de politică publică/ legi care reglementează modul în care tinerii se consultă și se pot implica în acele aspecte care îi vizează direct.

 

Tinerii ar trebui să fie activi în promovarea drepturilor lor. În practică acest lucru se traduce prin influențarea deciziilor autorităților prin consultare sau vot. În plus, tinerii ar trebui să conștientizeze faptul că în afara drepturilor civice, cele sociale, economice sau culturale sunt la fel de importante.

 

MIJLOACE

Insuficiența resurselor poate reprezenta un factor major pentru insatisfacția tinerilor. În special nevoi de bază precum mâncarea sau adăpostul dar și sărăcia sau șomajul în rândul tinerilor pot duce la sentimentul de izolare socială și de a se simți părăsiți. În plus, acest lucru poate duce la o demotivare acestora. Așadar, pentru a sprijin implicarea tinerilor este nevoie ca aceștia să aibă îndeplinite satisfacerea condițiilor de bază precum securitatea socială, educația, adăpostul, sănătate, know-how, acces la tehnologie etc.

 

SPAȚII

Tinerii au nevoie de spații fizice pentru a se întâlni, petrece timpul împreună sau pentru a se organiza. De obicei, acest lucru nu reprezintă o problemă pentru activitățile școlare unde există clase, săli etc, dar pentru inițiative extra-curriculare este mai dificil. Din acest motiv internetul și social media reprezintă spații în care tinerii se exprimă și intră în legătură cu cei cu interese asemănătoare pentru a schimba idei sau chiar pentru a iniția proiecte.

 

Totodată, din punct de vedere al participării, spațiul trebuie văzut într-un sens mai larg, precum locul în care tinerii au posibilitatea să își exprime punctele de vedere, recomandările, concluziile astfel încât să poate avea un impact asupra propriilor lor vieți și implicarea lor să nu fie una simbolică.

 

OPPORTUNITĂȚI

În acest sens tinerii trebuie, de exemplu, să aibă acces facil la informație legat de modul în care se pot implica, ce oportunități există, unde și cum pot fi accesate. Doar cunoscând ce se întâmplă în comunitatea lor pot să ia decizii informate. Adesea motivul pentru care tinerii nu participă nu este acelcă că nu ar fi interesați, și pentru că nu au acces la informația cu privire la oportunitățile existene.

 

În al doilea rând, procesele și sistemele de luare a deciziilor trebuie să fie prietenoase și adaptate pentru tineri, astfel încât aceștia să le înțeleagă, să aibă suficient timp pentru a le putea folosi și aduce contribuția.

 

SRIJIN

Tinerii au potențial uriaș de a se implica și participa în viața counității, dar fără un sprijin corect acest potenția poate fi irosit sau folosit ineficient. Așadar au nevoie de acces la instrumente precum suport financiar, moral și instituțional al diferite nivele: personal, organizațional sau local. În mod idea, autoritățile locale ar trebuie să asigure sprijin adecvat pentru acoperirea costurilor structurale, dar, din păcate, adeseori, tinerii nu reprezintă o prioritate.

 

În plus, tinerii au nevoie de acces la suport moral și know-how. Acesta poate fi oferit de cei cu experientă ca lucrător de tineret sau profesională acționând ca ghid, consilier sau mentor. Nu în ultimul rând, este important de recunoscut contribuția participării tinerilor nu numai pentru tineri, dar și pentru comunitate.

 

2.6 Factori relevanți și provocările participării tinerilor

 

Manualul Have your say al Consiliului Europei identifică o serie de beneficii dar și obstacole în ceea ce privește participarea tinerilor. Astfel, pentru ca aceasta să creeze un efect pozitiv, cercetările arată faptul că ea trebuie să tină cont de o serie de factori.

 

Așadar, întrebările pe care ar trebui să ni le punem atunci când suntem implicați în politici publice ar fi următoarele (lista nu se dorește a fi exhaustivă, ci doar să inspire pentru a demara un proces de reflecție):

-          face o diferență cu efecte pozitive în viețile tinerilor. Participarea tinerilor nu trebuie să fie privită ca un scop în sine, ci mai degrabă ca un mijloc sau instrument prin care se pot obține o serie de rezultate pentru acoperirea nevoilor tinerilor și atingerea unei schimbări pozitive în societate la care tinerii pot contribui.

-          face ca tinerii să fie auziți. Tinerii vor să se facă auziți și să fie luați în serios. Prin implicare își pot promova opiniile în spații și contexte diferite

-          dezvoltă noi competențe în rândul tinerilor și duce la creșterea încrederii în sine. Prin implicarea în diferite proiecte și activități tinerii pot să capete cunoștințe noi, dezvolte abilități și atitudini (inclusiv de leadership) și își pot exprima și urmării aspirațiile de viitor. Acest lucru se poate întâmpla prin activități de învățare, de tip learning by doing atunci când îndeplinesc sarcini concrete. Oportunitatea de a folosi aceste noi competențe în contexte noi ajută tinerii să acționeze din ce în ce mai eficient

foto credit pixbay.com

-          stimulează tinerii să preia responsabilitatea propriilor acțiuni și să își asume propriile decizii. Astfel tinerii testează și înțeleg mai bine și își asumă inclusiv consecințele care derivă din asumarea deciziilor, devin responsabili pentru acestea și vor avea un sentiment de proprietate asupra acțiunilor lor

-          stimulează și duce la o înțelegere mai profundă a tinerilor cu privire la procesele democratice și modul în care acestea funcționează în viața reală. Într-un sistem democratic cetățenii ar trebui să fie implicați activ în luarea deciziile care le afectează propriile lor vieți, inclusiv în modul în care diverse instituții și structuri publice sau civile funcționează. Participarea la nivel local, regional sau național poate reprezenta un excelent mod prin care tinerii să înțeleagă modul în care funcționează democrația, potențialul și limitările sale. Astfel ei au ocazia să experimenteze regulile democrației într-un mediu familiar

-          duce la recunoașterea talentului și potențialului tinerilor de către adulți și îi sprijină să înțeleagă punctul de vedere al tinerilor. Prin participarea tinerilor în viața comunității, lucrând alături de adulți pentru a atinge obiective comune, cei din urmă au ocazia să reducă din stereotipurile cu privire la tineri (cum ar fi, de exemplu, că tinerii sunt dezinteresați, sau că nu au abilități utile etc). Totodată prin implicarea tinerilor în procese de consultare se crează ocazii foarte bune pentru a prelua informații valoroase în ceea ce privește nevoile reale ale tinerilor care se schimbă din ce în ce mai repede de la o generație la alta.

-          crează oportunități pentru transfer de cunoștințe și experiență între generații. De cele mai multe ori tinerii sunt rezistenți în a li se spune ce trebuie să facă, dorind mai degrabă să exploreze oportunitățile și să învețe din propria experiență dar și prin observație a celor cu experiență de viață mai bogată. Așadar, dacă adulți găsesc o modalitate prin care să nu impună o cale de acțiune tinerilor, cei din urmă vor fi mult mai deschiși în a învăța de la primii

- face procesul decizional mai reprezentativ. Tinerii constituie un grup relativ mare în cadrul comunităților locale. Dacă deciziile luate la nivel local au un efect asupra vieții diferitelor grupuri, toți membrii ar trebui să aibă șansa de a fi auziți și de a contribui la rezultatul final modela, pentru ca nevoile lor să poată fi îndeplinite. Prin urmare, dacă tinerii participă la luarea procesul de luare al deciziilor, există șanse mai mari ca punctele lor de vedere să fie luate în considerare și nevoile lor să fie satisfăcute.

- stimulează noi abordări și idei în rezolvarea problemelor locale și regionale. În mod tradițional, tinerii au fost implicați în procesele decizionale doar într-o măsură limitată, ca adulți au exercitat putere și guvernare. S-a observat totuși că invitarea tinerilor să coopereze în rezolvarea problemelor locale care le privesc pot aduce o nouă perspectivă sau idei noi și proaspete și pot stimula gândirea pentru a depăși modalitățile tradiționale de abordare a problemelor. Astfel de idei și metode noi sunt poate mai potrivite dezvoltării societății contemporane.

 

Cei care lucrează la participarea tinerilor se confruntă adeseori cu provocări și obstacole. Astfel de obstacole ar putea să provină din situația generală într-o comunitate, valorile acceptate, chestiuni politice sau motive culturale etc.

Cercetătorii și practicienii le menționează pe următoarele (de asemenea, fără a se dori să fie o listă exhaustivă):
- valori și obiceiuri diferite ale tinerilor și adulților;
- calendarul diferit al tinerilor și adulților;
- diferite stiluri de comunicare;
- niveluri diferite și tipuri de experiență;
- lipsa abilităților;
- sprijin insuficient acordat tinerilor și adulților;
- lipsa de expertiză cu privire la modul în care tinerii să fie implicați într-un mod semnificativ;
- diferite metode de învățare a adulților și a tinerilor;
- locul tinerilor în ierarhia socială (în unele culturi tinerii au în mod tradițional un nivel foarte scăzut în ceea ce privește poziția și puțină influență);
- neîncrederea între adulți și tineri;
- stereotipuri negative ("toți tinerii sunt ...", "toți adulții sunt ..."), concepții eronate reciproce și distorsiuni;
- lipsa procedurilor și a politicilor care țin de tineret în cadrul organizațiilor (de exemplu, sume mari de bani); documente formale pentru citire, analiză și reacție la acestea);
- convingerea că este de datoria altcuiva să lucreze la participarea tinerilor;
- costurile legate de participarea tinerilor;
- locație;
- lipsa de informație;
- lipsa altor resurse necesare (timp suplimentar, de exemplu);
- fluctuația mare a tinerilor;
- accesibilitatea pentru persoanele cu handicap;
- întâlniri care sunt prea lungi;
- angajamente școlare;
- alte interese;
- convingerea că nimic nu se va schimba, chiar dacă participă un tânăr;
- tinerii care participă nu sunt reprezentanți ai tineretului în general.

 
foto credit pixbay.com


[1] Preluat din Have your say - Manual on the revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life, Council of Europe Publishing, European Youth Centre

 

 

Contact

Asociația Se Poate

Calea Șerban Vodă nr. 28

București, Sector 4

Email: contact@asociatiasepoate.ro

Tel: +40 769 836 138

Websitewww.asociatiasepoate.com