4.Vocea tinerilor și politicile de tineret

 

4.1 O voce comună este o voce puternică

Este important ca orice acțiune pe care o inițiați să susțină tinerii pentru a-și accesa drepturile într-un mod care încurajează participarea activă și începe cu tinerii și factorii de decizie. Încurajarea tinerilor să devină cetățeni activi și critici, implicați în procese politice, și să se asigure că factorii de decizie sunt receptivi la situație tinerilor, necesită învățare, dezbatere și dialog pentru toți cei implicați. Orice modalitate prin care puteți expune tinerii și factorii de decizie cu privire la realitățile pe care nu le întâlnesc zi de zi și care încurajează o mai bună înțelegere a drepturilor  tinerilor și a realităților tineretului reprezintă un pas în direcția corectă.

Următoarele idei pot avea, de asemenea, o relevanță semnificativă pentru factorii de decizie politică. Foarte des, luând măsuri și organizând inițiative sau proiecte necesită sprijin, fie instituțional, în natură sau financiar. Sprijinirea proiectelor de către societatea civilă și tineri pentru tineri s-au dovedit a fi o modalitate de succes de a atrage tinerii pentru a fi cetățeni activi.

Înțelegerea diferitelor aspecte ale unei probleme este esențială pentru a planifica acțiuni eficiente. Prin urmare, înainte de a decide ce să faceți despre accesul tinerilor la drepturile lor, ar trebui să încercați mai întâi să înțelegeți situația tinerilor și a mediului social, politic și economic în care trăiesc.

Cunoașterea este puterea și cunoașterea modului în care tinerilor li se refuză accesul la drepturi este punctul de plecare pentru acțiune. Puteți începe prin a gândi despre ce se întâmplă, reflectarea și identificarea problemelor cu care se confruntă tinerii din cartierul tău:

Identificați problemele specifice care afectează calitatea vieții pentru tinerii din cartierul în care locuiți. Din cunoștințele voastre din vecinătate, ați putea identifica problemele pe care le știți că fac viața dificilă pentru tineri, de exemplu accesul la locuințe, costul facilităților de agrement, accesul la tineret spații, lipsa de sănătate sexuală, educație relațională și servicii de sănătate prietenoase tinerilor, sau prejudecăți față de un grup minoritar anume;

Vorbiți cu tinerii să identifice lucrurile pentru care sunt frustrați sau despre pasiunile lor. Fiți atenți la faptul că tinerii vor observa adesea și vor spune lucrurile că factorii de decizie nu vor sau nu pot. Identificați problemele care contează cel mai mult pentru tinerii din cartierul vostru;

Implicați tinerii în identificarea și înțelegerea problemelor care îi afectează cel mai mult sau pentru care sunt motivați să se schimbe. Rețineți că poate dura mult timp și poate fi mult de efort pentru a face chiar și mici modificări la situația existentă. În mod similar cu procesul vostru, tinerii cu care lucrați pot fi nevoiți să învețe mai multe despre anumite probleme și să le exploreze pe acestea dintr-o varietate de perspective înainte de a lua măsuri; Rămâneți realist, gestionați așteptările și clarificați-vă ceea ce ați considera a fi succesul; ați putea începe pur și simplu încercând să creșteți gradul de conștientizare cu privire la problemele cu care se confruntă tinerii.

5.jpg

foto credit pixbay.com

Este important să știți cine altcineva este afectat de problema pe care ați identificat-o, cine sunt factorii cheie de luare a deciziilor și care sunt celelalte părți interesate. Acest lucru vă va ajuta să identificați oportunități de colaborare sau oameni care pot avea diferite opinii:

       să realizeze cartografierea părților interesate sau cartografierea comunităților. Aflați cine sunt actorii cheie, care este situația actuală și ceea ce fac acești actori în legătură cu situația;

       vorbiți adulților și influencer-ilor cheie din cartierul dvs. despre situația dată. Aflați dacă sunt de acord ce spun tinerii și evaluați dacă aceștia ar putea contribui la acțiunile viitoare;

       identificați diferitele segmente de public pe care doriți să le implicați în comunicare și folosiți  mesajul care va rezona cu ei. Este posibil să trebuiască să vă adaptați abordarea la diferite părți interesate pe care le-ați identificat, cum ar fi ceilalți tineri, politicieni locali, mass-media locală sau funcționari public. Poate că mesajele emoționale și personale vor rezona la anumite persoane, iar mesajele în care folosiți apoarte și statistici vor rezona la alte persoane.

4.2 Creați povestea

Colectați dovezi, cum ar fi date și povești personale de la oamenii din cartierul tău pentru a înțelege situația. Ați putea:

       să vorbiți cu tinerii, să faceți interviuri sau clipuri video descriind modul în care situația afectează viața lor. De exemplu, ați putea să faceți un interviu despre experiențele tinerilor de a încerca să acceseze locuințele sociale, asistența medicală sau experiențele lor în sistemul de educație. Ați putea organiza un sondaj pentru a colecta opiniile despre calitatea educației, locuințelor sau problemele de sănătate din România sau vecinătatea lor;

       să accesați și să analizați datele și informațiile care sunt deținute de guvern și alte organizații. Pentru că de exemplu, pot exista deja date disponibile cu privire la rata șomajului în rândul tinerilor din cartierul vostru, numărul de crime violente care afectează tinerii sau numărul de tineri care sunt pe liste de așteptare pentru locuințe sociale. Compilați povestiri din ziare locale care vă vor ajuta să înțelegeți ce se întâmplă și colaborați cu alte organizații care lucrează în zona pe care vă decideți să vă concentrați;

       analizați datele pe care le-ați colectat. Identificați cheia problemelor emergente. Dacă este posibil, încercați să identificați una sau două elemente-cheie sau idei care ar putea contribui la îmbunătățirea situației.

4.3 Decideți un plan de acțiune

Cu o bună înțelegere a situației, puteți decide cu privire la cel mai bun mod de acțiune. În general, un activism bun necesită o planificare bună. O sesiune de planificare în grup vă va ajuta să vă concentrați asupra exact ceea ce doriți să faceți, și care este cel mai bun mod de a obține rezultatele. Pentru obiective mai ambițioase, aceasta este, probabil, o primă mișcare recomandabilă, deoarece o acțiune care nu atinge rezultatele dorite poate fi descurajatoare.

Încercați să lucrați prin cele patru etape de mai jos din cadrul grupului dvs.:

       aflați care e starea de fapt: faceți un SWOT (Puncte forte, Puncte slabe, oportunități și amenințări) pentru analiza dvs. grup

       decideți problema pe care doriți să o abordați și rezultatele pe care doriți să o atingeți

       gândiți-vă la cel mai bun mod în care puteți să-l abordați, având în vedere resurse din grupul vostru

       treceți la acțiune!

4.4 Luați măsuri

Prin acțiune, înțelegem ceva dincolo de o activitate "formală" și ceva care probabil include o comunitate mai largă decât grupul însuși. Acțiunea este concepută pentru a produce un rezultat care este valoros, nu numai din punct de vedere educațional, ci și dincolo. Acțiunile pe care le-ați planificat ar putea fi concepute pentru a sprijini persoanele afectate de situație, sporesc cunoștințele tinerilor despre situație, sau de fapt ajută la schimbarea situației în sine.

Deși este util pentru tineri să-și inițieze propriile acțiuni, pot fi de asemenea beneficii în luarea de măsuri ca parte a unei acțiuni sau mișcare mai mare sau câștigând experiență prin colaborarea cu alții organizații.

Din cartografia părților interesate pe care le-ați asumat, puteți identifica organizații, atât ONG-uri "profesionale", cât și mișcări spontane la nivel local, implicate în munca pentru drepturile sociale. Unele dintre acestea ar putea funcționa în cartierul local sau puteți desfășura campanii în care voi sau tinerii să fiți implicați.

Amintiți-vă că o organizație nu se poate referi întotdeauna la ea să lucreze cu "drepturi sociale". Cu toate acestea, o organizație care are activiăți privind lipsa de adăpost, sărăcia în rândul copiilor, violența domestică, rasismul și violența, nediscriminarea sau multe alte chestiuni care, bineînțeles, poate fi încadrată la drepturile sociale, indiferent dacă este sau nu exprimată în mod explicit.

4.5 Sprijiniți tinerii care au nevoie

Mulți tineri și grupuri de tineri sunt activi în asistență directă pentru persoanele cărora li s-a refuzat accesul la acestea drepturile sociale. Prin punerea la aceeași masă a celor care întâmpină dificultăți, ascultând problemele lor sau prin furnizarea unei companii sau a unei conversații, tinerii pot schimba în mod direct viața persoanelor care au refuzat accesul la drepturile lor sociale. Fiind mai conștienți de eșecuri și observând de autoritățile locale, regionale sau naționale îi pot pune, de asemenea, într-o o poziție mai puternica de a face lobby pe cei responsabili sau de a aduce eșecul pe agenda publică prin contactarea mass-media.

În acest sens ați putea:

       implica tinerii în activități de voluntariat. De exemplu, voi sau tinerii cu care lucrați ați putea merge voluntar la un adăpost pentru tineri fără adăpost, cu un ONG local sau caritate, sau să desfășoare activități sportive și de agrement pentru alți tineri sau persoanele din vecinătate

       implica tinerii în activități de strângere de fonduri. De exemplu, voi sau tinerii cu care lucrați ați putea organiza activități pentru a strânge bani pentru a ajuta la nivel local organizațiile care lucrează pentru a îmbunătăți situația oamenilor în cartierul vostru.

Tinerii pot fi educatori excelenți și sunt deseori mai eficienți în convingerea altor persoane pentru a fi parte la o cauză sau la schimbarea atitudinilor, în special atunci când publicul este propriul grup de egali. Explicarea unei probleme altora va ajuta, de asemenea, tinerii să își clarifice pozițiile și să câștige mai multă încredere. Ați putea pregăti tinerii pentru a acționa ca educatori de la egal la egal. De exemplu, voi sau tinerii cu care lucrați ar putea fi implicați în sesiuni de formare care le ridică gradul de conștientizare cu privire la tipuri de inegalități sau sănătatea sexuală și reproductivă, astfel încât să poată să sporească gradul de conștientizare a acestor probleme în rândul altor tineri din comunitatea locală.

7.jpg

foto credit pixbay.com

4.6 Decideți relevanța unei campanii de advocacy

Schimbarea politicii - fie la nivel internațional, național sau local nivel - apare ca rezultat a mai multor momente de presiune, deseori unul după altul, din diferite surse. Uneori cea mai bună modalitate de a exercita presiuni asupra reprezentanților aleși este prin cooperare și prin încercarea de a-i face să înțeleagă pe acești reprezentanți argumentele voastre. Uneori protestul sau presiunea pot avea efecte imediate. În general, politicile sunt modificate ca urmare a influențelor provenind din mai multe direcții, atât în colaborare, cât și în colaborare conflictuală.

Sprijiniți tinerii pentru a-și comunica experiențele, organizați întâlniri publice sau organizați-i în jurul unei campanii clare, aceste lucruri pot ajuta la creșterea gradului de conștientizare a problemelor pe care doriți să le abordați.

Cele mai reușite întâlniri, campanii sau activități de lobby au o viziune clară, mesaj simplu, memorabil și coerent. Este esențial ca acest lucru să fie în campania voastră și să avei o intenție strategică clară, deci să fie clar despre ce anume doriți să atingeți: de exemplu, ați putea încerca să vă ridicați gradul de conștientizare sau să influențați schimbarea opiniilor, atitudinilor sau a unei decizii specifice. Asigurați-vă că factorii de decizie cheie și părțile interesate aud experiențele tinerilor cărora li se refuză accesul la serviciile lor sociale, drepturi, dar și povestiri de succes!

Storytelling-ul (arta povestirii) este un instrument puternic pentru a răspunde mesajului drepturilor centrate pe tineret. Spuneți povestea activităților voastre locale sau experiențele tinerilor cărora li se refuză accesul la drepturile lor, prin folosirea serviciilor sociale media, precum și alte forme de comunicare. Aceste povești ar trebui să fie îndreptate către factorii de decizie politică, furnizorii de fonduri și, cel mai important, către comunitatea locală.

De exemplu, ați putea:

       lucrați cu tinerii pentru a informa și educa cheia factorii de decizie în ceea ce privește experiența tinerilor în accesul la educație, ocuparea forței de muncă, locuințe, sănătate, petrecerea timpului liber, etc

       să organizați întâlniri publice în care tinerii sunt invitați pentru a vorbi despre experiențele lor. Aceste întâlniri ar putea permite tinerilor să discute despre experiențele lor celor aleși reprezentanți și funcționari publici;

       să lucrați cu tinerii pentru a produce videoclipuri scurte sau fotografii pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la problemele cu care se confruntă și le comunicați prin intermediul rețelelor sociale;

       să organizați acțiuni publice pașnice, cum ar fi teatrul de stradă, un marș de protest, petiții, care au drept scop ridicarea gradului de conștientizare, atragerea altora la cauză, obținerea atenției mass-media și să arate politicienilor sau celor de la putere că oamenii au viziunea. Dacă vă gândiți la o acțiune publică, țineți minte importanța de a face ceva care să atragă atenție: faceți-i pe oameni să râdă sau să de holbeze; ați putea dori chiar să încercați să îi șocați, atâta vreme cât mai multă lume va afla de cauza pentru care lucrați.

Contact

Asociația Se Poate

Calea Șerban Vodă nr. 28

București, Sector 4

Email: contact@asociatiasepoate.ro

Tel: +40 769 836 138

Websitewww.asociatiasepoate.com